A Cidade de Lámbrica

Descrición de Lámbrica ou citania de San Cibrao das Las

01.01.2018 22:48

 

Castellanoparlantes

Nova páxina web: LÁMBRICA

 

LÁMBRICA

A Cidade da Chaira ou dos Chaos  

 

Máis coñecida como castro de San Cibrao de Las, LÁMBRICACidade forte (-briga) de Lam ([an], chao, chaira), nome que significaría A Cidade Forte da Chaira (ou Cidade Forte dos Chaos), está situada entre os concellos ourensáns de San Amaro e Punxín. 

É unha citania situada nun outeiro de 469 m. de altitude, unha elevación case chaira na súa cima, por iso as súas inmediacións son coñecidas aínda hoxe polas xentes dos arredores como A Chaira. O termo chaira pode dar lugar a confusión, imaxinándose moita xente un val, sobe todo aquelas persoas de fóra de Galiza que traducen literalmente por "llanura". 

Neste caso non se trata dun val, pois son formacións xeolóxicas moi antigas, de certa altitude e moi erosionadas, o que lle confire o aspecto de pequenas mesetas. Este tipo de formacións pasaron á toponimia e a microtoponimia como Chaos.  Existen montes con esa denominación nos arredores (Monte do Chao entre Eiras e Vilar de Rei) e entidades xeográficas como Os Chaos de Amoeiro, de idéntica factura xeolóxica.

FERNÁNDEZ ALBALAT opina que as dúas raíces que constitúen o topónimo presente na ara de Eiras son aparentemente contraditorias no seu significado: LANONchaira ou lugar plano, e BRIGAfortaleza, montaña, elevación (FERNÁNDEZ ALBALAT, 1990, páxina 135). Se visitamos a citania comprenderemos ben como é posible a existencia dunha fortificación elevada e chaira á vez.

Outra denominación  tradicional é O Monte da Cidade. A aldea da Torre está situada a só 400 metros ó norte do xacemento, pero tamén está moi cerquiña das aldeas de Cristimil  e de Vilar.


A citania é coñecida na bibliografía como Castro de San Cibrao de Las, pero poderíamos concluír que Lámbrica é o seu nome orixinal se consideramos -como fan moitos autores- que o epíteto de Bandua presente na ara ara de Eiras se refíre á citania. O problema é que as lecturas que se fixeron do epígrafe son extremadamente diverxentes e con enmarañada bibliografía, xurdindo así outros dudosos nomes que tentaron atribuírse ó castro como *Lanobriga, *Lansbriga*Lansbrica ou *Alaniobriga. Na fotografía adxunta remarcamos en cor amarela o que consideramos o verdadeiro topónimo da citania ou, cando menos, a correcta lectura do epíteto de Bandua na ara: lambrica(e).

 

A súa situación no outeiro que divide a dúas parroquias (San Cibrao das Las e Ourantes, pertencentes, respectivamente, os concellos de San Amaro e de Punxín)  fai que sexa xusto chamarlle castro de San Cibrao das Las e de Ourantes. Tradicionalmente esta demarcación ía pola muralla oeste do recinto central do  castro, onde aínda se poden ver as penedas con marcas cruciformes que separaban  as parroquias. Hoxe, a delimitación municipal foi levada máis cara o Leste.


A superficie total do castro supera lixeiramente as 9 hectáreas. Trátase dun óvalo, máis ou  menos regular, co eixo maior orientado de norte a sur. Iste eixo maior mide 452 metros de lonxitude. O eixo menor mide 253 metros. No centro do xacemento érguese un  recinto amurallado que ten unha superficie de 0,86 hectáreas, o recinto central, tamén con forma ovoide e co eixo maior  en sentido Norte-Sur. Para entrar no recinto só hai dúas portas, unha occidental e outra oriental. Antes de entrar nesta última, á dereita, hai unha base de monumento con escalinata. Chama a atención que a máxima altitude do castro está na porta occidental do recinto central, o que conleva que todo este recinto quede na ladeira Leste do monte. As vivendas da poboación non estaban non recinto central, polo que se lle supón un uso para actividades de élite ou para reunións comunitarias, de tipo militar, económico (almacén de víveres ou mercadorías) ou relixioso. Existen paralelismos noutros castros (Chao de Samartín en Asturias, Monte Mozinho en Portugal) nos que o recinto central tiña unha función sacra, cerimonial, comunal ou de elite. En canto ao almacenamento, coñecemos que no cercano castro do Castelo de Laias detectouse no seu recinto superior unha secuencia de silos superposta que empeza na I Idade do Ferro.

 

No recinto central do castro de Lámbrica apareceron algunhas inscricións singulares. Entre elas, temos unha clara alusión á divindade na pedra onde os romanos inscribiron unha adicatoria a un dos principais deuses do seu panteón, Xúpiter: IOVI

O recinto medio, onde se situaban as vivendas da poboación, arrodea ó recinto central. A súa superficie é moito maior que o anterior e dispón de diversos grupos de cabanas, chamados "barrios" por influenza da arqueoloxía portuguesa. Trátase de unidades de habitación, posiblemente dunha familia, onde se atopan as estancias necesarias para o desenvolvemento da vida cotiá dun pequeno grupo humano: lareira, almacén, pequenos talleres ou estancias diversas, dependendo das actividades económicas e do tamaño do grupo que as habitou.

 

A muralla do recinto medio, que arrodea todo o castro, posúe dúas portas nos lados Leste e Oeste. De cada unha destas portas parte unha calzada ó recinto central. Polo sector Suroeste existe un terceiro recinto pechado por outra muralla máis exterior. Ista terceira muralla só é visible nunha lonxitude de, aproximadamente, 400 metros, aproximándose á muralla do recinto central claramente no sector sur, onde se xuntan as dúas formando unha especie de trampa -a modo dos foxos de lobos- que podería constituír un elemento defensivo para acorralar a grupos atacantes procedentes da porta occidental. A anchura deste foxo  ten, aproximadamente, 10 metros, pero chega ós 24 diante da porta Oeste ou porta principal. Cara o suroeste, nesta muralla máis exterior, existe outra porta máis estreita e menos monumental que a principal.

Constitúe un castro romanizado, con posible planificación tardía sobre un xacemento anterior. O urbanismo é notable, sendo destacables as rúas que comunican os lados maiores do óvalo, onde se sitúan as portas do castro, coas portas do recinto central. Existen evidencias dunha planificación radial das rúas, partindo dunha rúa que circundaría o recinto central e desembocando noutra rúa periférica o espazo intramuros que recorre a parte interior da muralla do recinto medio. Outras manifestacións de urbanismo son visibles nas canles de evacuación de augas pluviais, para evitar a súa chegada ás cabanas. 

Hai que ter precaución cando se fala de "castro romanizado", pois non debemos confundilo cunha cidade romana. Trátase dun castro nun ámbito rural que mostra débiles signos de aculturación romana, pero sin as características urbanísticas que se lle atribúen ás cidades do Imperio. 

Tamén existen, cando menos, dous alxibes ou  fontes, unha, a máis monumental e coñecida, con planta absidal e escaleiras, está situada dentro da muralla no sector oeste do recinto medio. Presenta na súa contorna unha complicada disposición de muros, posiblemente froito de diversas reconstrucións, e posúe unha saída directa de auga cara o exterior da muralla, para evitar inundacións nas invernías.  O outro alxibe que se coñece está situado no sector sur, pero fóra da muralla  e do castro, aínda que pegado a él. Non se coñece saída dende o interior,  polo que a súa utilización polos habitantes do interior do rectinto fáisenos incómoda. Iste alxibe ten unha disposición irregular, bastante profundidade, case  tres metros, e rudimentarias escaleiras. É de supor que as súas augas procedan dun manancial interior, aínda non descuberto, no sector leste do recinto medio.

As vivendas do recinto medio están agrupadas nos chamados núcleos de habitación, lugares nos que se distribúen cabanas, nas que se identificaron usos diversos. Todas as cabanas de cada grupo dan a un lugar común, a modo de patio, polo que se considerou que constituían núcleos habitados por un grupo familiar. Nas épocas de maior poboación, a citania puido albergar entre 1800 e 2200 habitantes no interior das súas murallas.

De entre os materiais recuperados nas escavacións hai instrumentos da vida cotiá, como as pesas de tear (pondus), fusaiolas (utilizados nas labouras téxtiles). Tamén é frecuente a aparición de escouras de mineral de ferro, residuos de fundición nos talleres locais. Pero o máis abundante nas escavacións son os restos de cerámica, con pezas de procedencia local e foráneas. Entre estas últimas destacar a existencia de grandes recipientes para transporte de produtos coma o viño ou o garum, pero tamén vaixelas finas de mesa, como as de cerámica sigillata. Nas escavacións son frecuentes as pezas de adorno persoal, doas de vidro, alfinetes, fíbulas, prendedores de pelo... Destacar tamén a aparición dalgunha moeda de época romana.

 

En canto á arte, destacar este fragmento de relevo realizado en granito, posiblemente parte dun friso, que apareceu nunhas escavacións en 1982. Nun radio de 6 quilómetros apareceron outros relevos castrexos, reutilizados en vivendas e capelas: Anllo (San Amaro), O Formigueiro (Amoeiro), Fontefría (Amoeiro) e San Xiao, tamén en Amoeiro. En lugares máis alonxados, pero dentro da mesma provincia, podemos atopar motivos idénticos ós do castro de Lámbrica na capela de Fondo de Vila de Xunqueira de Ambía

 

En escultura exenta destacan dous antropomorfos aparecidos en 2004. Unha delas fáltalle a cabeza, tendo os brazos cruzados e as palmas das mans sobre o ventre. Podería tratarse de deidades femininas relacionadas habitualmente co culto á fertilidade, existindo paralelismos deste tipo de representación noutros castros do Noroeste (Briteiros, por exemplo).

 

O segundo antropomorfo aparecido en Lámbrica, de factura moi tosca, ten a boca entreaberta con ollos grandes, carecendo de extremidades inferiores. Coa man esquerda parece tocar o peito dereito, situando a súa man dereita no baixo ventre ou na zona xenital. Descoñecemos se existe intencionalidade, pero o tronco da figura tamén semella ter forma de cabeza humana, con expresión burlona ou de sátiro. Para apoiar esta hipótese podemos destacar a distinta fisionomía de cada unha das mans da "deusa": A esquerda remata cunha man en forma de bola, que ten no peito, pero a man dereita remata de xeito que simula a boca do "sátiro". As fotografías da Deusa que acompañan a este texto son cortesía de Élida Rodríguez Solla.

Esta escultura seica apareceu reutilizada como elemento construtivo, formando parte dun paramento, o que indica que cando se construiu o muro xa perdera a súa función representativa ou, moi posiblemente relixiosa. O dato ten a súa importancia, pois pode indicar que houbo unha reconstrución dun castro anterior, o que parece corroborar a perfecta planificación de toda a citania.

En outubro de 2016 recollíase na prensa local ourensá o achádego nas escavacións dunha nova cabeza de pedra, un bloque alongado de granito cunha figura de testa nun dos extremos, sendo moi lóxica a súa colocación embutida nunha parede coa cabeza cara o exterior.

 

Non podemos esquecernos do fermoso e ben traballado tríscele, ou trisquel, descuberto nas escavacións de X. Lorenzo Fernández en 1948, que formaba parte do sollado dunha construción. Outras pezas de interés son a cabeza humana de 15 centímetros (nun bloque de granito atopado nas escavacións do ano 1982) e unha "roseta de 6 pétalos circundados por unha moldura lisa", atopada por López Cuevillas en 1922.

  Tamén sabemos da aparición en outubro de 2016 dunha peza de granito que ten labrado un trisquel de follas dobles, que poderíamos definir como hexasquel. Nesa mesma campaña atoparon un curioso trisquel pintado na xamba dunha ventá.

 

Para rematar, algo de patrimonio inmaterial, unha lenda publicada por Cuevillas e Bouza Brey en 1929, recollida de Segundo González de Eiras: "N-iste castro hai unha moura que sai en figura de unha cobra levando unha fror na boca. Pra desencantala hai que lle tirar cos beizos a fror que leva na boca".

Coñecemos tamén nesta citania referencias orais as dúas trabes, unha de ouro e outra de alcatrán, que había debaixo do monte, e outras que falan da Silla do Rei, repetida en outros castros galegos.

Outra lenda, escoitada por min na aldea de Xinzo (Eiras): "No Castro Martiño, un pequeno castro inmediato á aldea, contaban os vellos que existía unha mina onde había unha serpe tan longa que cheghaba ata a cima da Cidade, pero a Cidade para eles era o San Trocado". É moi curiosa esta aclaración, pois dalle ó castro de Santrocado a mesma categoría que a da Cidade de Lámbrica, polo que é fácil imaxinar que ambos castros formasen parte da mesma entidade política.

 

Ver galería de fotografías da Cidade de Lámbrica

 

Ver máis sobre a Cidade de Lámbrica e o seu territorio, no blogue Arredor de Lámbrica

 

 

 

 

Descripción de Lámbrica, la ciudad fortificada de San Cibrao das Las (Ourense)

01.01.2018 22:49

Ler en galego  

lambrica.webnode.es, nueva página web

 

LÁMBRICA

 

LámbricaCiudad fuerte (-briga) de Lam ([tʃan], chao, chaira), nombre que significaría A Cidade Forte da Chaira  (o Cidade Forte dos Chaos), está situada entre los ayuntamientos orensanos de San Amaro y Punxín. 

Más conocida como castro de San Cibrao de Las, estamos ante una citania o castro de grandes dimensiones situada en una suave elevación de 469 m. de altitud, casi llana en su parte superior. Por eso sus inmediaciones son conocidas entre los habitantes de los alrededores por A Chaira (chan = llano; chaira = llanura)

Es necesario aclarar que el término llanura puede dar lugar a confusión, imaginándonos una zona llana en un valle. En este caso no se trata de un valle. Son formaciones geológicas muy antiguas, de pequeña altitud y muy erosionadas, lo que le confiere el aspecto de pequeñas mesetas. Este tipo de formaciones pasaron a la toponimia y microtoponimia como Chaos.  Existen montes con esa denominación en los alrededores (Monte do Chao entre las parroquias de Vilar de Rei y Eiras) y, al otro lado del río Barbantiño (afluente del Miño), están Os Chaos de Amoeiro, con idéntica factura geológica. FERNÁNDEZ ALBALAT opina que las dos raíces que constituyen el topónimo presente en el ara de Eiras son aparentemente contradictorias en su significado: LANONllanura o lugar plano, y BRIGAfortaleza, montaña, elevación (FERNÁNDEZ ALBALAT, 1990, página 135). Si visitamos el castro comprenderemos mejor cómo es posible la existencia de una fortificación simultáneamente en llanura y elevada.

Otra denominación tradicional del castro o citania es Monte de A Cidade (Monte de la Ciudad). Está muy cerca de las aldeas de A Torre y Cristimil, pertenecientes a la parroquia de San Cibrao o Ciprián das Las. Las aldeas de A Torre y Cristimil son las propietarias del monte comunal en el que se asienta el castro en la parte del término municipal de San Amaro, aproximadamente la ladera oeste del castro o citania. El término citania, muy utilizado por Cuevillas, es preferible al de castro en razón de la magnitud y de la disposición del poblamiento alrededor de un gran espacio central con previsibles funciones sacras o comunitarias.

 

En la bibliografía el castro es conocido como Castro de San Cibrao de Las. Su nombre original debió de ser Lámbrica, un epíteto de Bandua que leemos en el ara de Eiras, pero las distintas lecturas que se han hecho de este epígrafe han dado lugar a dudosos topónimos, con enmarañada bibliografía, como *Lanobriga, *Lansbrica, *Lansbriga o *Alaniobriga. En la fotografía adjunta hemos remarcado en amarillo el posible topónimo o, al menos, la que creemos correcta lectura del epíteto de Bandua en el ara: lambrica(e). 

 

Su situación en el monte que divide a dos parroquias (San Cibrao das Las y Ourantes, pertenecientes, respectivamente, a los ayuntamientos de San Amaro y de Punxín) hace que sea de justicia  denominar al yacimiento como Castro de San Cibrao das Las y de Ourantes. Tradicionalmente la demarcación parroquial pasaba por la muralla oeste del  recinto central del castro, donde aún pueden verse las piedras con marcas cruciformes. Hoy, la delimitación municipal ha sido llevada más hacia el Este.


La superficie total del castro supera ligeramente las 9 hectáreas. Se trata de un óvalo, más o menos regular, con el eje mayor orientado de norte a sur. Este eje mayor mide  452 metros de longitud y el eje menor mide 253 metros. En el centro del yacimiento, se levanta un recinto amurallado, el recinto central, también con forma ovoide y con su eje mayor en sentido Norte-Sur. Este recinto central tiene una superficie de 0,86 hectáreas y posee dos puertas en el eje Este-Oeste que comunican con el recinto medio. Antes de entrar en la puerta Este del recinto central podemos ver, a la derecha, una base de monumento con escalinata. También es curiosa la particularidad de que la máxima altitud del castro no está en el centro de ese recinto, sino en la puerta occidental del mismo, lo que conlleva una ligera inclinación hacia el Este de todo ese espacio central. Este recinto no posee viviendas, lo que ha llevado a pensar en el espacio central como un lugar de élite, aunque podría tratarse igualmente de un recinto de reunión comunitaria, incluso de tipo militar o religioso. Existen paralelismos en otros castros (Chao de Samartín en Asturias, Monte Mozinho en Portugal) en los que el recinto central tenía unha función sacra, ceremonial o de élite. En el recinto central de Lámbrica aparecieron algunos relieves en piedra e inscripciones singulares. Entre ellas, tenemos una clara alusión a la divinidad en la roca en la que los romanos inscribieron una dedicatoria a uno de los dioses principales de su panteón, Júpiter: IOVI.


En el recinto medio se situaban las viviendas de la población. Rodea al recinto central y dispone de diversos grupos de cabañas llamados “barrios”. Esta denominación procede de la arqueología lusa y se refiere a la agrupación de diversas cabañas que constituían estancias de uso diverso (cocina, taller, almacén, etc.) en las que un grupo de personas, posiblemente con vínculos de ascendencia común o familiares, desarrolla sus actividades cotidianas. Estas cabañas o estancias se agrupan alrededor de patios y su número y tamaño dependen del tipo de actividad económica y del número de miembros del grupo familiar. 

La muralla del recinto medio rodea a todo el castro y posee dos puertas en los lados Este y Oeste, unidas por una calzada que cruza el recinto central. Por el sector suroeste existe un tercer recinto exterior, a modo ampliación del recinto defensivo, cerrado por otra muralla. A este tercer recinto se accede desde el exterior por una puerta monumental en la ladera Oeste y por otra pequeña puerta en el suroeste.

Esta tercera muralla solo es visible en una longitud de 400 metros, uniéndose a la muralla del recinto medio claramente en el sector sur, pudiendo constituir un elemento defensivo en el que podrían acorralarse grupos de atacantes procedentes de la puerta occidental. La anchura del foso que separa estas dos murallas tiene, aproximadamente, 10 metros, pero llega a los 24 delante de la puerta Oeste. Hacia el suroeste existe, en esta muralla occidental más exterior, otra pequeña puerta.

 

Constituye un castro romanizado, con posible planificación tardía sobre un yacimiento anterior. Hay una cierta planificación urbanística, siendo destacables las calles que cruzan todo el recinto medio uniendo las puertas occidental y oriental con el recinto central. Interpretando lo poco que se ha excavado, se puede suponer una planificación de calles radial, partiendo de la parte interior de la muralla del recinto medio y desembocando en una calle periférica por la parte externa de la muralla del recinto central. Otras manifestaciones de urbanismo son visibles en los canales de evacuación de aguas pluviales, para evitar la inundación de las cabañas. No obstante, cuando se habla de "castro romanizado" no debemos confundirlo con una ciudad romana. Es un castro, en un ámbito rural, que muestra débiles signos de aculturación romana, pero sin las características urbanísticas que se atribuyen a las ciudades del Imperio. 

También existen, al menos, dos aljibes o fuentes, una, la  más monumental y conocida, con planta absidal y escaleras, está situada dentro de la muralla, en el sector Oeste del recinto medio. Presenta a su alrededor una complicada disposición, posiblemente fruto de diversas reconstrucciones, y posee una salida directa de agua hacia el  exterior de la muralla para evitar inundaciones en los lluviosos inviernos. El otro aljibe que se conoce está situado en el sector Sur, pegado a la parte exterior de la muralla,  consecuentemente fuera del castro. Este aljibe tiene una disposición irregular, con una profundidad, cercana a los tres metros, y rudimentarias escaleras. Su más que previsible incómoda utilización para los habitantes del interior de la muralla hace pensar que sus aguas tienen que proceder necesariamnte de un manantial interior, aún no descubierto, en el sector Este del recinto medio, donde una considerable población tuvo que necesitar, por fuerza, agua para sus actividades  cotidianas.

Las viviendas del recinto medio están agrupadas en los llamados núcleos de habitación, lugares en los que se distribuyen cabañas, en las que se  identificaron usos diversos. Todas las cabañas de cada  grupo dan a un lugar común, a modo de patio, por lo que se consideró que constituían núcleos  habitados por un grupo familiar. En las épocas de mayor población, la Ciudad de Lámbrica pudo albergar entre 1800 y 2200 habitantes dentro de sus murallas.

En las excavaciones se han recuperado instrumentos empleados en la vida cotidiana, como las pesas de telar (pondus) y las fusayolas (utilizados en los trabajos textiles). Aparecen igualmente escorias de mineral de hierro, que denuncian la presencia de talleres de fundición en el poblado. Son abundantísimos los restos de cerámica, con piezas de procedencia local y foráneas. Entre estas últimas destacar la existencia de grandes recipientes para transporte de productos como el vino o el garum, pero también vasijas finas de mesa, de cerámica sigillata. Igualmente aparecieron piezas de adorno personal, cuentas de vidrio, alfileres, fíbulas, prendedores de pelo... Destacar también la aparición de algunas monedas de bronce de época romana.

 

En cuanto a las manifestaciones artísticas, destacar un fragmento de relieve realizado en granito, posiblemente parte de un friso, aparecido en unas excavaciones en la década de los ochenta del siglo XX. En un radio de 6 kilómetros aparecieron otros relieves castreños, reutilizados en viviendas, fuentes y  capillas: O Formigueiro (Amoeiro), Anllo (San Amaro), Fontefría (Amoeiro) y San Xiao, también en Amoeiro. En lugares algo más alejados, pero también dentro de la provincia, podemos encontrar motivos decorativos idénticos al del friso de Lámbrica en la capilla de Fondo de Vila, en Xunqueira de Ambía.

 

En escultura exenta destacar dos antropomorfos en granito, posiblemente deidades femeninas de la fertilidad. Una de ellas está sin cabeza, pero son visibles los brazos cruzados y las palmas de las manos en el vientre. Existen paralelismos en otros castros de este tipo de divinidades, con la misma disposición de brazos cruzados (Briteiros es un ejemplo). 

 

El otro antropomorfo, cuyas fotografías que acompañamos son cortesía de Élida Rodríguez Solla, tiene aspecto tosco, con cabeza de mujer de ojos grandes y boca entreabierta. Lleva la mano izquierda al pezón derecho y la mano derecha al bajo vientre o a la zona genital. Carece de extremidades inferiores. La particularidad de esta pequeña figura de granito está en la disposición de las manos y brazos en un tronco femenino de forma que simulan el rostro burlón de un "sátiro", Para demostrar esta suposición destacaremos la distinta forma de las manos de la "Diosa": la izquierda termina en una bola (el ojo del "sátiro"), mientras que la mano derecha aparece abierta y simulando una boca con dentadura. 

Cabe señalar que esta escultura parece haber sido encontrada formando parte de un muro, reutilizada como elemento constructivo, lo que indicia que cuando se realizó el muro la escultura ya había perdido su funcion representativa o religiosa. Ello puede indicarnos la posible reconstrucción del castro sobre otro anterior, como parece corroborar la perfecta disposición urbanística dentro de las murallas, sin grandes añadidos ni ampliaciones.

En octubre de 2016 la prensa local orensana se hizo eco del hallazgo de una cabeza en el extremo de un bloque de granito alargado, cuya factura parece obedecer al embutido en un muro con la cara hacia el exterior. 

No podemos olvidarnos del perfectamente trabajado y hermoso trisquel descubierto en las excavaciones de X. Lorenzo Fernández en 1948, que formaba parte del pavimento de una construcción. Otras piezas de interés son la cabeza humana de 15 centímetros (en un bloque de granito aparecido en las excavaciones de 1982) y una "roseta de 6 pétalos circundados por una moldura lisa", que había sido encontrada por López Cuevillas en las excavaciones de 1922.

En la campaña de excavación de 2016 se encontró una jamba de una ventana con un curioso trisquel pintado.

 

Para finalizar, algo de patrimonio inmaterial, una moura que sale en figura de serpiente con una flor en la boca. 

Para desencantarla tendremos que retirar esa flor con nuestros labios, según una leyenda publicada por Cuevillas y Bouza Brey en 1929, relatada por Segundo González de Eiras: "N-iste castro hai unha moura que sai en figura de unha cobra levando unha fror na boca. Pra desencantala hai que lle tirar cos beizos a fror que leva na boca". 

Otra leyenda, escuchada hace años en Xinzo (Eiras): "En  Castro Martiño, un pequeño castro inmediato a la aldea, existía una mina en la que había una serpiente tan larga que llegaba hasta la cima de A Cidade. Pero A Cidade era el castro de San Torcuato". Considero curiosa esta aclaración porque da al castro de Santrocado la misma categoría de ciudad que tiene A Cidade de Lámbrica, por lo que es posible suponer que ambos formaron parte de la misma entidad política.

 

Ver galería de fotografías de la Ciudad de Lámbrica

Inicio

 

Saber más...

16.10.2016 10:04

Descrición da Cidade de Lámbrica (San Amaro e Punxín, Ourense), en www.blogoteca.com/lambrica

As fontes-alxibe e a poboación de Lámbrica, en www.blogoteca.com/lambrica

Lámbrica, siempre, relacionado con el ara de Eiras y con el topónimo Lámbrica, en www.blogoteca.com/lambrica

El castro de San Cibrán das Las (Lámbrica) desde el aire, en vimeo.com

Castro de San Cibrao das Las (Lámbrica) na Wikipedia (galego)

Castro de San Cibrao das Las (Lámbrica) en la Wikipedia (castellano)

 

 

 

LÁMBRICA

25.12.2016 10:00

Á esquerda vemos unha fotografía dun calco de xeso realizado hai bastantes anos, estudado por algúns autores non tiveron acceso á ara orixinal de Bandua por ser de propiedade privada. Á dereita está unha das fotografías que se lle fixeron á ara de Bandua en Eiras, en 2007. En ambas vemos as letras MB.

Na parte inferior repasouse dixitalmente en cor amarela o M e o B, as dúas letras de LAMBRICAE. Afirman os partidarios de *Lansbrigae que en vez de MB, pon NSB, tres letras onde só hai dúas. Eu sigo vendo LAMBRICAE.

 

Seguir lendo o artigo O topónimo Laas e a ara de Bandua de Eiras no blogue Arredor de Lámbrica.

Leer máis: https://arredordelambrica.webnode.es/a-ara-de-bandua-en-eiras/

 

Fotografías do molde de xeso do Museo Arqueolóxico de Ourense

 

Bibliografía

ARIZAGA CASTRO, A.; FÁBREGA ÁLVAREZ, P.; AYÁN VILA, X.M.; RODRÍGUEZ PAZ, A: "A apropiación simbólica da cultura material castrexa na paisaxe cultural dos Chaos de Amoeiro (Ourense-Galicia)" en Cuadernos de Estudios Gallegos, LIII, 2005. Páz 87-129. ISSN 0210-847 X.

ÁLVAREZ GONZALEZ, Y.; LÓPEZ GONZÁLEZ, L.F.; LOPEZ MARCOS, M.A.; LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, P.: "Dos inscripciones inéditas del Castro de San Cibrán de Las (San Amaro-Punxín, Ourense)", en Paleohispánica 4, (2004). ISSN 1578-5386, páxs. 235-244.

ÁLVAREZ GONZALEZ, Y.; LÓPEZ GONZÁLEZ, L.F.; LÓPEZ MARCOS, M. A: "A ocupación do espazo común e privado na citania de San Cibrán de Lás" en Ágora do Orcellón, 26. Instituto de Estudios Carballiñeses. Vigo, decembro 2013.

BALBÍN CHAMORRO, P. y otros: "Lo que el viento no se llevó: Interdisciplinariedad, metodología y práctica para el estudio de la Hispania céltica" en R. Sainero (coord.): Pasado y presente de los estudios celtas. Fundación Ortegalia-Instituto de Estudios Celtas. Pp. 94 e 95. A Coruña, 2007.

BANDE RODRÍGUEZ, E.: La romería de San Torcuato. Caixa Rural. Ourense, 1984.

CALO LOURIDO, F: A Plástica da Cultura Castrexa Galego-Portuguesa. F. Pedro Barrié de la Maza. Tomo I, páx. 438. A Coruña, 1994.

CASTRO PÉREZ LADISLAO: Sondeos en la arqueología de la religión en Galicia y norte de Portugal: Trocado de Bande y el culto jacobeo. Universidade de Vigo. 2001.

CHAMOSO LAMAS, M.: "Excavaciones arqueológicas en San Cibrán de Lás (Orense)". en Cuadernos de Estudios Gallegos, IX. 1954. Santiago de Compostela. Páxs. 406-410.

CHAMOSO LAMAS, M.: "Excavaciones arqueológicas en la citania de San Cibrán de Lás y en el poblado y explotación minera de oro de época romana de Barbantes (Orense)", en Noticiario Arqueológico Hispánico, III-IV (1953-1954). Madrid. Páxs. 114-130.

FARIÑA BUSTO, F.; FERNÁNDEZ BAL, M.L.: "A Cidade de San Cibrán de Lás (San Amaro-Punxín, Ourense)", en Arqueoloxía-Informes, 1. Campaña 1988. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1989. páxs. 74-76.

FARIÑA BUSTO, F.; XUSTO RODRÍGUEZ, M.: "Coto de San Trocado (San Amaro-Punxín, Ourense)", en Arqueoloxía-Informes 2. Campaña 1988. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1991.

FARIÑA BUSTO, F.: "A especificidade dos procesos de consolidación e restauración dos monumentos arqueolóxicos. A intervención nos castros da Cidade de San Cibrán de Lás, Castromao e Cidade de San Millán (Ourense)", en Cadernos de área Arte/Comunicación, 1, 1983. Sada. Páxs. 51-53.

FARIÑA BUSTO, F.; ROMERO MASIÁ, A.: "Las, San Cibran das" en Gran Enciclopedia Gallega, s/d, tomo XVIII, p. 235.

GARCÍA FERNÁNDEZ-ALBALAT, B.: Guerra y religión en la Gallaecia y la Lusitania antiguas. Edicións do Castro. Sada, A Coruña, 1990.

GARCÍA QUINTELA, V; SANTOS ESTÉVEZ, M: "Alineación arqueoastronómica en A Ferradora (Amoeiro-Ourense)" en Complutum 15, Madrid, 2004.

GARCÍA QUINTELA, V; SANTOS ESTÉVEZ, M:"Arte rupestre y santuarios", en Semata 14. Univ. de Santiago de Compostela. 2003.

GONZÁLEZ IGLESIAS, F.: "O patrimonio, esquecido, no San Amaro. Análise da situación do patrimonio nun concello rural na provincia de Ourense". en Ágora do Orcellón 17. Páx. 38-52. Vigo. Marzo de 2009. ISSN 1577-3205.

GONZÁLEZ IGLESIAS, F.: "Os petroglifos da Ermida en Eiras, solsticios e territorio". Ágora do Orcellón 18. Páx. 32-45. Vigo. Xullo de 2009. ISSN 1577-3205.

LÓPEZ CUEVILLAS, F.; BOUZA BREY, F.: “Os Oestriminios, os Saefes e a Ofiolatría en Galiza”, en Arquivo do Seminario de Estudos Galegos, II, 1929.

LÓPEZ CUEVILLAS, F.: Prosas Galegas. Biblioteca Básica da Cultura Galega, Ed. Galaxia, Vigo, 1982.

LÓPEZ CUEVILLAS, F.: La civilización céltica en Galicia . Istmo. Madrid. 1989.

LÓPEZ CUEVILLAS, F.: "O castro A Cibdade en San Ciprián de Lás", en NÓS 10, Ourense, 1922.

LÓPEZ CUEVILLAS, F.: "A citanea do monte 'A Cidade en San Ciprián de Lás'", en Boletín da Real Academia Gallega, XIV, 1923-1924, páxs. 201-305.

LÓPEZ CUEVILLAS, F.: "A citanea do monte 'A Cidade en San Ciprián de Lás'", en Boletín da Real Academia Gallega, XV, 1925-1926.

LÓPEZ CUEVILLAS, F.: "A citanea do Monte '"A Cidade en San Ciprián de Lás'", en Boletín da Real Academia Gallega, XVII, 1927-1928, páxs. 201-305.

LÓPEZ GONZÁLEZ, L. F.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Y.: "La secuencia cultural del castro de Laias: evolución espacial y funcional del poblado", en Proto-historia da Península Ibérica. Actas do III Congreso de Arqueología peninsular. ADECAP, V: 523-230. Porto. 2000.

LÓPEZ GONZÁLEZ, L. F.; LÓPEZ MARCOS, M.A.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Y.: "Definición y recuperación de estructuras en el Castro de San Cibrán de Lás", en Cuadernos de estudios gallegos, 117, (2004). ISSN 0210-847X, T. 51, páxs. 79-113.

PÉREZ OUTEIRIÑO, B.: "Informe sobre las excavaciones arqueológicas de A Cidade de san Cibrán de Lás (San Amaro-Punxín, Ourense)", en Noticiario arqueológico Hispánico 22. Madrid, 1985.

PÉREZ OUTEIRIÑO, B.: "Un singular resto arquitectónico en A Cidade de San Cibrán de Lás (San Amaro-Punxín, Ourense)", en Portugalia. Nova sèrie, VI/VII. Porto, 1985.

PÉREZ OUTEIRIÑO, B.: " A Cidade de San Cibrán de Lás. Objectivos e resultados das últimas intervencións arqueolóxicas", en Lucerna. Sèrie II. Porto, 1987.

PÉREZ OUTEIRIÑO, B.: "San Amaro" en Gran Enciclopedia Gallega, s/d, tomo XXVII, p. 192.

RODRÍGUEZ CAO, C., XUSTO RODRÍGUEZ, M.; FARIÑA BUSTO, F.: A Cidade. San Cibrán de Lás. Colección Guías do Patrimonio Cultural. Grupo Marcelo Macías de colaboradores do Museo Arqueolóxico de Ourense. Fundación Caixa Galicia, 1992. ISBN 84-88522-00-2.

RODRÍGUEZ COLMENERO, A.: Galicia Meridional Romana. Universidad de Deusto. 1977.

RODRÍGUEZ COLMENERO, A.: Aquae Flaviae I. Fontes epigráficas. Universidad de Chaves. 1987.

RODRÍGUEZ COLMENERO A.: "Sobre un supuesto error epigráfico-histórico. Correcciones al ara de Bandua Aetobricus de Codesedo (Ourense) y a otros epígrafes de su amplio entorno". Cuadernos de Estudios Gallegos. Tomo XLVII, Fascículo 113, Santiago 2000.

RODRÍGUEZ CORRAL, J.: A Galicia castrexa. Ed. Lóstrego. S. de Compostela. 2009.

VIDÁN TORREIRA, M.: "Pambre y el enigma del ara de Eiras", en Nalgures, tomo I. Pág. 335. A Coruña, 2004.

VILLAR QUINTEIRO, R.: "El yacimiento paleolítico de A Chaira, San Cibrán de Lás (Ourense)" en Boletín Auriense, t. XXIX. Museo Arqueolóxico Provincial. Ourense, 1999.