Presentación

 

A cidade castrexa ou citania de LÁMBRICA está situada nas parroquias de San Cibrao das Las e Ourantes, entre os concellos ourensáns de San Amaro e Punxín. Estamos a falar do mesmo xacemento coñecido popularmente como "castro de San Cibrán de Las", un dos maiores castros de Galiza, con algo máis de 9 hectáreas de superficie. Reconstruído en época romana, constitúe un paradigma do poboamento da denominada época castrexa do Noroeste peninsular, cunha perfecta planificación das súas defensas e unha coidada distribución dos seus barrios. Posúe fontes de auga para abastecer á poboación e rúas radiais. Dúas delas, enlousadas, comunican as entradas oriental e occidental da citania coas respectivas portas do recinto central.

 

Os habitantes dos arredores coñecen o xacemento co nome de A Cidade. O nome de Lámbrica está nunha ara romana adicada a Bandua, que foi atopada nun lugar con restos de poboamento romano: a aldea de Eiras, a pouco máis dun quilómetro da citania de Las e Ourantes. Esta ara tivo lecturas diverxentes, nas que se estaba de acordo en que a verba que acompañaba ó nome da divindade daba información sobre o topónimo castrexo. 

Este topónimo considerouse *Lansbrica ou *Lansbriga, xustificándose, penso que equivocadamente, con el a orixe do topónimo moderno Las. Outros topónimos que se chegaron a ver son *Lanobriga e *Alaniobriga

Ningún deles contén o M que se sinala na fotografía. As incribles diverxencias na súa lectura derivaron, ademais da propia erosión da pedra, da inaccesibilidade da mesma ós investigadores que, máis dunha vez, tiveron que conformarse con ver fotografías ou, mesmo, cunha copia de xeso que existía no Museo Arqueolóxico provincial. 

As visitas feitas á ara en xuño de 2007 e as fotografías realizadas non serviron para corroborar ningunha das lecturas anteriores. O que alí se le é BANDV / R? LAMB / RICAE... Bandua con referencia a Lámbrica ou, se queremos, Cidade Forte de Lam.

O Centro de Interpretación de San Cibrán das Las, promovido polas autoridades culturais autonómicas e municipais, leva o nome de Lansbrica. Non é una boa nova para a Arqueoloxía, moito menos dende un centro que tenta divulgar o coñecemento que temos das sociedades castrexas, pero podemos entendelo mellor se pensamos que procede das actuacións das mesmas autoridades culturais que permitiron o valado dun monte comunal, para poder cobrar entrada, e que teñen no máis ignoto esquecemento o documento epigráfico protagonista desta historia de topónimos: a ara de Bandua de Eiras

As discrepancias coa arqueoloxía oficial neste e noutros temas son evidentes, pero todos temos que precurar a mesma fin: que o estudo da vella Lámbrica sexa fructífero e que nos encha de coñecementos, verdadeiros e científicos. 

Benvida moi especial a todos os lambricenses e aos pobos amigos.

 

----------------------------

 

La "citania" o ciudad castreña de LÁMBRICA, situada en las parroquias orensanas de San Cibrao das Las y de Ourantes, entre los ayuntamientos de San Amaro y Punxín, es uno de los mayores castros de Galicia, con algo más de 9 hectáreas de superficie. Se trata de una ciudad fortificada, conocida popularmente como "castro de San Cibrán de Las", reconstruida aproximadamente en época romana y considerada como paradigma del poblamiento de la denominada cultura castreña del Noroeste peninsular.

Destaca por la perfecta planificación en la disposición de sus defensas y en la distribución de sus barrios, con calles radiales, y posee, al menos, dos fuentes de agua para abastecer a la población. 

Dos de las calles radiales parten, respectivamente, de las puertas oriental y occidental de la citania, comunicando el exterior con las respectivas puertas del recinto central.

Los habitantes de los alrededores denominan al yacimiento como A Cidade (Ciudad). El nombre de Lámbrica procede de un ara dedicada a la deidad prerromana Bandua, encontrada en un lugar con restos de poblamiento romano: la aldea de Eiras, a poco más de un kilómetro del castro de Las y Ourantes. Esta curiosa ara ha tenido lecturas divergentes, en las que se estaba de acuerdo en que la palabra que acompañaba al nombre de la divinidad daba información del topónimo del castro. 

Este topónimo se consideró *Lansbrica o *Lansbriga, justificándose, creo que equivocadamente, con él el topónimo moderno Las. Otros topónimos que se han tratado de justificar con las diversas lecturas del epígrafe son *Lanobriga y *Alaniobriga, pero ninguno de ellos contiene la letra M señalada en la fotografía. 

Las dificultades para su correcta lectura, derivaron, además de la propia erosión de la pieza, de su inaccesibilidad para los investigadores, debiendo recurrir para su estudio a fotografías e, incluso, a una copia de yeso que había en el Museo Arqueológico de Ourense.

Las visitas hechas al ara en junio de 2007 y las fotografías realizadas no permitieron corroborar ninguna de las lecturas anteriores. Lo que allí se leyó fue BANDV / R? LAMB / RICAE... Bandua con referencia a Lámbrica o Ciudad Fuerte de Lam.

El Centro de Interpretación de San Cibrán de Las lleva el nombre de Lansbrica, lo que no constituye una buena noticia para la Arqueología, y mucho menos desde un centro encargado de divulgar el conocimiento que tenemos de las sociedades castreñas. Dicho centro ha sido promovido por las mismas autoridades culturales que permitieron el vallado del castro, para poder cobrar entrada, y que mantienen en el más profundo de los abandonos al epígrafe protagonista del nombre de la citania: el ara de Bandua de Eiras.

Las discrepancias con la arqueología oficial en este y otros temas son evidentes pero el fin último tiene que ser el mismo: que el estudio de la vieja Lámbrica y de su tiempo sea fructífero y que nos colme de conocimientos, verdaderos y científicos. 

Bienvenida muy especial a todos los lambricenses y pueblos amigos.

A liña equinoccial da igrexa de Eiras e a súa relación con BANDUA LAMBRICAE

  

LÁMBRICA, Castro de San Cibrao das Las e Ourantes, Ourense