Eiras, o lugar da igrexa e dos pazos, ao pé dun pequeno castro

Eiras, o lugar da igrexa e dos pazos, ao pé dun pequeno castro